Login Správa webu přes FTP.
Základní FTP login
faster19.jbmd.com
Základní SSH login
faster19.jbmd.com
Pokročilý login
faster19.jbmd.com
Anonymní
Pasivní re?im